Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 11:43:46 SKŁADOWISKO ODPADÓW W GUZOWICACH / IFO.6220.5.2017 - Postanowienie Wójta Gminy Cieszków z dnia 15 stycznia 2018 roku o zawieszeniu postepowania w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach" Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-01-16 11:40:21 SKŁADOWISKO ODPADÓW W GUZOWICACH / IFO.6220.5.2017 Obwieszczenie z dnia 15.01.2018r. o wydaniu przez Wójta Gminy Cieszków postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach" Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-01-16 11:37:14 SKŁADOWISKO ODPADÓW W GUZOWICACH / ZNS- 601-1/JP/18 Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Guzowicach. Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-01-16 11:31:23 SKŁADOWISKO ODPADÓW W GUZOWICACH / WOOŚ.4220.8.2018.AG Opinia Regionalnej dyrekcji ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2018r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach" (dz. nr 283/3, obręb 0006 Guzowice) Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-01-11 13:16:29 Postępowania do 30000 euro / IFO.641.1.2018 - Zapytanie ofertowe - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszków w 2018r." Artur Maryjowski Publikacja artykułu