Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-21 11:55:19 OŚWIATA / Dyżury wakacyjne w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2018 r. Artur Maryjowski Edycja artykułu
2018-03-21 11:53:31 OŚWIATA / Dyżury wakacyjne w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2018 r. Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-03-19 11:21:15 Inne / Rejestr żłobków stan na dzień 19.03.2018 Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-03-16 14:30:46 Uchwały Rady Gminy / Uchwały XLII posiedzenia VII kadencji Rady Gminy Artur Maryjowski Edycja artykułu
2018-03-16 14:30:09 Uchwały Rady Gminy / Uchwały XLII posiedzenia VII kadencji Rady Gminy Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-03-16 14:29:06 Zarządzenia Wójta - 2018 rok / 211/2018 z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2018 Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-03-16 14:26:59 Zarządzenia Wójta - 2018 rok / 210/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sparwie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności zwiazanych z przeprowadzeniem przetargów na zbywanie nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Cieszków Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-03-16 14:23:15 Zarządzenia Wójta - 2018 rok / 209/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie obnizenia ceny wywoławczej dla nieruchomosci gruntowej niezabudowanej połozonej w Cieszkowie Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-03-16 14:21:38 Zarządzenia Wójta - 2018 rok / 208/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2018 Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-03-16 14:19:00 Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników / 2017 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY DE MINIMIS NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MLODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Artur Maryjowski Publikacja artykułu