Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-18 08:13:37 Jednostki pomocnicze / Jednostki pomocnicze Artur Maryjowski Edycja artykułu
2018-06-15 21:59:23 Przetargi aktualne / FZ.271.1.2.2018 - "Pakosławsko - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych" Artur Maryjowski Edycja artykułu
2018-06-14 07:55:50 Uchwały Rady Gminy / Uchwały XLV posiedzenia VII kadencji Rady Gminy Artur Maryjowski Publikacja artykułu
2018-06-13 20:27:30 Postępowania do 30000 euro / FZ.271.2.14.2018 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług związanych z realizacją zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "UODO", rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sparwie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej "RODO" i innymi obowiązujacymi przepisami. Artur Maryjowski Edycja artykułu
2018-06-13 20:26:20 Postępowania do 30000 euro / FZ.271.2.11.2018 - Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż bramy rolowanej 4000x3500 mm do OSP Brzezina Artur Maryjowski Edycja artykułu
2018-06-12 15:25:06 Postępowania do 30000 euro / FZ.271.2.12.2018 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót budowlanych w budynku remizy OSP w Brzezinie Artur Maryjowski Edycja artykułu