Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

 

 

=================================================

 


Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Urząd GminyCieszków
Osoba wprowadzająca informację : Artur Maryjowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Maryjowski
Czas wytworzenia: 2018-01-04 11:23:35
Czas publikacji: 2018-02-12 14:52:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak