Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚ.6220.1.2018 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na: Pracach przygotowawczych polegajacych na pomiarach geodezyjnych, profilowaniu bryły składowiska i montażu zasuwy odcinającej przed wlotem do zbiornika odcieków; wykonaniu warstwy wyrównawczo-odgazowujacej; podniesieniu studni, wykonaniu biofiltrów, wykonaniu warstwy uszczelniającej, wykonaniu rowu odparowujacego; wykonaniu warstwy rekultywacyjnej właściwej i zabiegów agrotechnicznych, wysiewu traw i nasadzeń; zamontowaniu monitoringu

2018-03-08 14:02:58
IFO.6220.5.2017 - Postanowienie Wójta Gminy Cieszków z dnia 15 stycznia 2018 roku o zawieszeniu postepowania w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach"

2018-01-16 11:43:46
IFO.6220.5.2017 Obwieszczenie z dnia 15.01.2018r. o wydaniu przez Wójta Gminy Cieszków postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach"

2018-01-16 11:40:21
ZNS- 601-1/JP/18 Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Guzowicach.

2018-01-16 11:37:14
WOOŚ.4220.8.2018.AG Opinia Regionalnej dyrekcji ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2018r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach" (dz. nr 283/3, obręb 0006 Guzowice)

2018-01-16 11:31:23
IFO.6220.5.2017 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wykonywaniu prac przygotowawczych obejmujących pomiary geodezyjne, profilowanie bryły odpadów i montażu zasuwy przed wylotem do zbiornika odcieków; ułozeniu warstwy wyrównawczej i odgazowaniu składowiska; uszczelnieniu powierzchni składowiska z odwodnieniem; zbudowaniu warstwy rekultywacyjnej i wykonaniu zabiegów agrotechnicznych, wysiewie traw, nasadzeniu drzew; zorganizowaniu monitoringu.

2017-12-15 14:48:43
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ępolegającego na : 1) Przetwarzaniu odpadów w kopcu bioenergetycznym , 2) Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, mobilna lub stacjonarna linia do segregacji odpadów, 3) Kontenerowe beztlenowe przetwarzanie odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 283/3 i 283/5 (obręb 0006 Guzowice), Gmina Cieszków.

2017-11-16 08:27:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ępolegającego na : 1) Przetwarzaniu odpadów w kopcu bioenergetycznym , 2) Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, mobilna lub stacjonarna linia do segregacji odpadów, 3) Kontenerowe beztlenowe przetwarzanie odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 283/3 i 283/5 (obręb 0006 Guzowice), Gmina Cieszków.

2017-08-24 07:51:00
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

2017-05-09 11:26:15
Raport składowisko odpadów w Guzowicach

2016-10-11 14:56:05