Ewidencja działalności gospodarczej - wzory dokumentów 

 
  

Informacje dla przedsiębiorców (182.7 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (110.1 KB)

CEIDG-1 (56 KB) - WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-MW (40.1 KB) - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-PN (27.1 KB) - Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-RB (30.8 KB) - Informacje o rachunkach bankowych

CEIDG-RD (37.5 KB) - Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-SC (27 KB) - Udział w spółkach cywilnych

 

Liczba odwiedzin : 665
Podmiot udostępniający informację : Urząd GminyCieszków
Osoba wprowadzająca informację : Artur Maryjowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Maryjowski
Czas wytworzenia: 2011-12-30 09:19:44
Czas publikacji: 2011-12-30 09:19:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak